Допоможіть будь ласка :)
Виразіть дані величини в зазначених одиницях.

Допоможіть будь ласка 🙂
Висловіть дані величини в зазначених одиницях.
2 км 350 м = ______ м
5 кг 800 г = ______ г
15 м 2 дм = ________ дм
12 кг = _________ г
4 м 6 дм 8 см = __________ см
4 кг 40 г = ________ г
79 см = _____ дм _____ см
18 285 г = ____ кг _____ г

 • 2350 м

  5800 г

  152 дм

  12000 г

  468 см

  4040 г

  7 дм 9 см

  18 кг 285 г

 • 2км 350г = 2350г.5кг800г = 5800г15м2дм152дм