Тіло масою 2 кг рухається по горізонттальной поверхні столу. На нього действуе

Тіло масою 2 кг рухається по горізонттальной поверхні столу. На нього діє горизонтальна сила 6 Н.С яким прискоренням рухається тіло, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,2?

  • За другим законом Ньютона сила тертя + горизонтальна сила = ma
    зробивши малюнок з проекціями на вісь OX: -Fтр + F = ma
    a = (F-Fтр): m
    прискорення дорівнює (6- (0,2 * 2 * 10)): 2 = (6-4): 2 = 1
    відповідь: 1 м / с