Що станеться, якщо пластинку алюмінію опустити: а) в соляну кислоту, б) в сер

Що станеться, якщо пластинку алюмінію опустити: а) в соляну кислоту, б) в сірчану концентровану кислоту, в) в розбавлену сірчану кіслоту.Напішіте рівняння відповідних реакцій.

  • 8Al + 15H2SO4 (конц., гір.) → 4Al2 (SO4) 3 + 3H2S ↑ + 12H2O

    6НСl + 2Al = 2AlCl3 + 3H2,

    3Н2SO4 (разб) + 2Al = Al2 (SO4) 3 + 3H2