Яка кількість теплоти потрібно, щоб розплавити шматок міді масою 10 кг

Яка кількість теплоти потрібно, щоб розплавити шматок міді масою 10 кг, якщо його початкова температура 85 C

  • Так як при 185град, мідь плавляться, необхідно нагріти її до температури плавлення t2 = 1083град, для цього затратити колмчество теплоти Q1.
    Q1 = c * m * (t2 - t1) (c-питома теплоємність міді = 380Дж. / Кг * град, m - маса = 10кг, t1- початкова температура = 185град). Q1 = 380 * 10 * (1083 - 185) = 3412400
    Дж .Вичіслім кількість теплоти витрачений на плавлення міді:
    Q2 = лямбда * m (лямбда - теплота плавлення = 214000Дж / кг).
    Q2 = 214000 * 10 = 2140000Дж. Всі витрачений кількість теплоти = сумі Q1 і Q2.
    Q = Q1 + Q2. Q = 3412400 + 2140000 = 5552400Дж.
    Q = 5552400Дж. (5552,4кДж або 5,55МДж).