Суму двох натуральних чисел склали з сумою їх найбільшого загального дільника і н

Суму двох натуральних чисел склали з сумою їх найбільшого загального дільника і найменшого спільного кратного. Чи може отриманий результа дорівнювати 999999?

 • К-найменше спільне кратне, Д-найбільший спільний дільник
  a, b-числа
  К = a * b / Д-формула, що зв'язує кратне і дільник
  Тоді a = Kn, b = Km
  отримуємо K + Kn + Km + Knm = 999999
  K (1 + n + m + nm) = 3³ * 37 * 1001
  K (1 + n) (1 + m) = 3³ * 37 * 1001
  Нехай К парне, тоді К + 1-непарне і при будь-якому m зліва парне число, а праворуч непарне (тому що всі множники непарні)
  Нехай К непарне, тоді К + 1-парне і при будь-якому m зліва парне число, а праворуч непарне.
  Значить отримати такий результат неможливо.