ЩО таке граматичний розбір як його робити

ЩО таке граматичний розбір як його робити

 • види
  граматичного розбору


  фонетичний розбір

  За | лью'т
  - 2 складу, 2 гл. б., 3 согл. б.

  [Пал'й'ут]

  п
  [П] - согл., Тв., Глухий., Парн.

  про
  [А] - гл., Безуд.

  л
  [Л '] - согл., Мягк., Дзвінки., Непарна.

  ь -
  чи не звук

  ю [й '] -
  согл., мягк., дзвінки., непарна.

       [У] - гл., Ударні.

  т
  [Т] - согл., Тв., Глухий., Парн.

  6 б. = 6 зв.

   

  2.      Розбір слова за складом

  Зразок: посадка а

  Зразок міркування при розборі слова «посадка».

  Щоб розібрати слово по
  складом, треба спочатку знайти закінчення. Закінчення - це змінна частина слова,
  яка служить для зв'язку слів у реченні. Щоб знайти закінчення, треба
  змінити слово з питань (іменник змінюється за відмінками,
  прикметник - за родами або числам, дієслово - по особам або родів). зраджую:
  Посадка а, посадка у, посадка ой. Виділяю закінчення. Тепер виділяємо основу
  слова. Основа слова це те, що залишається, якщо відкинути закінчення: посадка а.
  Тепер шукаємо корінь слова. Корінь - це спільна частина споріднених слів. щоб
  знайти корінь слова, треба підібрати родинні слова (однокореневі): садок,
  посадив. Виділяю корінь: посадка а. Виділяю суфікс. Суфікс - це частина слова,
  яка стоїть після кореня і служить для утворення нових слів: посадка а.
  Виділяю приставку. Приставка - це частина слова, яка стоїть перед коренем і
  служить для утворення нових слів: посадка а.

   

  3. Морфологічний розбір
  частин мови

  зразок:

       У лісі - ім., Поч. ф. - ліс, наріц., Неодуш., М. Р., 2 скл.,
  од. ч., П. п., (де? в лісі) - обст. місця.

       На глибоке (яру) - дод., Поч. ф. - глибокий, од. ч., м. р.,
  Д. п., Визначення.

       Обпікала - дієслово, поч. ф. - обпалювати, несоверш. вид, I спр.,
  бавовняні. вр., од. ч., ж. р., присудок.

       Від неї - місць., Поч. ф. - вона, 3 л., Од. ч., ж. р., Р. п.,
  доповнення.

   

  Схема морфологічного розбору частин мови


  Іменник

  Прикметник

  дієслово

  займенник

  Частина мови

  Частина мови

  Частина мови

  Частина мови
  Початкова форма (І.П., одн)
  Початкова форма
  (І.П., одн, м.р.)

  Початкова форма
  (Неопред. Форма)

  Початкова форма
  (І.П.,
  однини)

  незмінні ознаки

  Власної., Наріц.


  Вид (соверш., Несоверш.)

  Обличчя

  Одуш., Неодуш.


  відмінювання


  рід


  схиляння


  Змінні ознаки

  число

  число

  час

  число

  падіж
  Рід (тільки в однини)
  число
  Рід (для 3-го особи)

  член пропозиції

  падіж
  Рід (в прош. Вр. Од. Ч).
  падіж


  член пропозиції
  Особа (в наст. І буд. Вр.)
  член пропозиції


  член пропозиції

  4. Синтаксичний розбір

  пр. ім. н. гл. дод. сущ.

  У лісі швидко дозріла запашна суниця. (Оповідає.,
  невоскліц., розпод., просте)

  Суниця (яка?) Запашна;

  дозріла (де?) в лісі;

  дозріла (як?) швидко.

   

  Зразок міркування при синтаксичному
  розборі.

  За метою висловлювання це
  пропозиція оповідної, по інтонації невоскліцательное, за наявністю
  другорядних членів поширене, по числу граматичних основ просте.

  У цьому реченні йдеться
  про суниці. Про суниці йдеться, що вона дозріла. Значить, «суниця» -
  підмет, виражений іменником в називному відмінку, підкреслюю однієї
  рисою, надписують. «Назріла» - присудок, виражене дієсловом. підкреслюю
  двома рисами, надписують. Решта слова - це другорядні члени
  пропозиції. Шукаю групу підмета. Суниця (яка?) Запашна. це
  визначення, виражене прикметником у називному відмінку. підкреслюю
  хвилястою лінією, надписують. Шукаю групу присудка. Дозріла (в чому? Де?) В
  лісі. Ця обставина, виражене іменником з приводом у місцевому
  відмінку. Підкреслюю переривчастою лінією з точками, надписують. Дозріла (як?)
  швидко. Ця обставина, виражене власною мовою, підкреслюю переривчастою лінією
  з точками, надписують.

  Виписую пари -
  словосполучення. У реченні стільки пар, скільки другорядних членів
  пропозиції.

   

  Пам'ятка для визначення членів речення

  підлягає    (хто що?)

  присудок        (Що робить? Що зробив? Що зробить?
  що буде робити? та ін.)

  визначення   (Який? Яка? Яке? Які?

  чиє?
  чия? чиї? Котрий?)

  доповнення     (Р. п. Кого? Чого?

  Д. п. Кому? чому?

  В. п. Кого? що?

  Т. п. Ким? ніж?

  П. п. О ком? про що?)

  обставина           (Де?
  коли? куди? звідки? як?

                         яким
  чином? як довго?

                         з
  Відколи? до яких пір?)

   

  5. Орфографічний розбір

  Орфографічний розбір слова або пропозиції передбачає вказівку
  (Підкреслення, виділення) орфограмм на вивчені правила.