Помргіте терміново !!!!
Обчисліть об’єм водню, який може бути отриманий ін

Помргіте терміново !!!!
Обчисліть об'єм водню, який може бути отриманий при взаємодії 300 г цинку з фосфорною кислотою, якщо об'ємна частка виходу становить 45% від теоретично можливого?

  • Zn + 2H3PO4 = Zn3 (PO4) 2 + 3H2 обчислимо кількість речовини цинку n (Zn) = 300/65 = 4,6моль, згідно рівняння, водню утворюється в 3 рази більше n (H2) = 4,6x3 = 13,85моль і тоді його об'єм V = 13,85x22.4 = 310літров, це при 100% виході, а в нашому випадку V = 310x0,45 =139,57 літрів.