Прочитайте і письмово переведіть текст на російську мову.

British Uni

Прочитайте і письмово переведіть текст на російську мову.

British University

Britain's universities, except for the University of Buckingham, are financed by the State. One particularity of universities in UK is that most students choose to attend institutions far away from their hometowns. There are four main types of British Universities: Ancient Universities, Red Brick Universities, New Universities, Open University.

Ancient Universities in the United Kingdom: University of Oxford - founded before +1167, University of Cambridge - founded 1209.

Red Brick Universities: University of Birmingham, University of Bristol, University of Leeds, University of Liverpool, University of Manchester - named after the buildings they were housed in which were usually built with red brick - were founded in the industrial parts of the cities during the Victorian era (1837-1901) and before the Second World War. Red Brick Universities concentrated on teaching predominantly «practical subjects» often linked to engineering.

Two types of universities are subsumed under the term «New Uni¬versities». First of all the academic institutions founded in the 1960s after the Robins Report. Besides recommending immediate expansion of universities, the Report also suggested elevating Colleges of Advanced Technology to university status. Some New Universities: Aston University, University of Bath, University of Bradford.
The Open University is Britain's single distance-learning institu¬tion. In 2010 a total of 180,000 students, most of them based in the UK, were enrolled, which made it the largest institution of higher edu¬cation in the UK by student numbers.

The Open University was rated top university in England and Wales for student satisfaction in 2010 and the Quality Assurance Agency for Higher Education rated teaching at the Open University as excellent that same year.

 • британський університет
  університети Британії, для Букінгемського університету, за винятком, фінансуються державою. Одним з переваг університетів у Великобританії є те, що більшість студентів вважають за краще відвідувати установи далеко від своїх рідних містах. Є чотири основні типи британських університетів: Стародавні університети, Червона цегла, університети Нові університети, Відкритий університет.
  Стародавні університети в Сполученому Королівстві: Оксфордський університет - заснована до 1167, Кембриджський університет - заснований 1209.
  Red Brick університети: Університет Бірмінгема, Університет Брістоля, Університет Лідса, Ліверпульський університет, Університет Манчестера - названий на честь будівлі вони були розміщені, в яких, як правило, побудовані з червоної цегли - були засновані в промислових районах міст під час Вікторіанська епоха (1837 -1901) і до початку Другої світової війни. Red Brick університети зосереджені на навчанні переважно «практичні предмети» часто пов'язані з проектуванням.
  Два типу університетів включені в категорію під терміном «Нова Uni¬versities». В першу чергу академічних інститутів, заснованих в 1960-і роки після доповіді Робінс. До того ж рекомендувати негайне розширення університетів, в доповіді також запропонував підйомна коледжі передових технологій для статусу університету. Деякі нові університети: Aston University, Університет Бата, Університет Бредфорда.
  Відкритий університет Великобританії сингл дистанційного навчання institu¬tion. У 2010 році в цілому 180000 студентів, більшість з них базується у Великобританії, були зараховані, що зробило його найбільшим установою вищого edu¬cation в Великобританії числа студентів.
  Відкритий університет був оцінений кращий університет в Англії і Уельсі для задоволеності студентів в 2010 році і Агентство із забезпечення якості вищої освіти оцінили навчання у Відкритому університеті в відмінному тому ж році.