Допоможіть будь ласка терміново
заранее спасибо
Переведіть на англійську

Допоможіть будь ласка терміново
заздалегідь дякую
Переведіть на англійську мову, вживаючи
дієслова в формі Past Continuous, Past Perfect,
Past Perfect Continuous, Past Simple.
1. Де ти був о другій годині? - Я був в саду. Я поливав
квіти. Я поливав їх вже годину, коли ти подзвонив мені.
2. Що вона робила в сьомій вечора? - Вона дивилася телеви
зор. Вона дивилася на нього вже кілька годин, коли
прийшли батьки.
3. Ти закінчив переводити статтю до восьми годин? -
Ні, о восьмій я ще не перевів її. Я закінчив переклад
об одинадцятій.
4. Я'іскал свою книгу вже кілька годин, коли при
йшов мій брат і знайшов її.
5. Нарешті вона подзвонила йому вчора. Він ж, цал цього
дзвінка кілька тижнів.
6. Мій товариш вже кілька годин їхав поїздом в
Одесу, коли я подзвонив йому.
7. Вона була дуже схвильована. Вона не була в місті
свого дитинства багато років.
8. Коли ми вийшли з дому, йшов сильний дощ. він
йшов уже годину.
9. Він не міг пригадати, куди він поклав касету. він
шукав її вчора весь день.
10. Що він робив вчора вранці? - Він мив машину. він
мив її вже півгодини, коли дружина покликала його завтра
кати.
11. Вона була дуже роздратована: всю ніч хтось співав в
сусідній квартирі.
12. Ми знали, що він працював над цією проблемою багато років.

 • 1. Where were you two hours? I was in the garden. I watered
  flowers. I watered them for an hour, when you called me.
  2. What was she doing at seven in the evening? - She looked.
  Zor. She watched him for several hours when
  came the parents.
  3. You finished to translate an article up to eight hours? -
  No, eight, I have not translated it. I've finished the translation
  at eleven o'clock.
  4. I was looking for my book for several hours, when
  went my brother and I found her.
  5. Finally she called him yesterday. He W, DSL this
  the phone for a few weeks.
  6. My companion for several hours, took the train to
  Odessa when I called him.
  7. She was very excited. She was not in the city
  of his childhood many years.
  8. When we left home it was raining. It
  walked for an hour.
  9. He could not remember where he put the tape. It
  searched for her all day yesterday.
  10. What was he doing yesterday morning? - He washed the car. It
  washed it for half an hour when his wife called him tomorrow
  kat.
  11. She was very annoyed all night someone was singing in
  the apartment next door.
  12. We knew he was working on this problem for many years.