Рубрика: Энергичное

Допоможіть будь ласка срочно !!!
4. Як правильно провести ввносние і розмірності

Допоможіть будь ласка срочно !!!
4. Як правильно провести ввносние і розмірні лінії на кресленні?
5. Які знаки і букви наносять перед розмірним числом при вказівці діаметрів і радіусів?

 • 4.
  Виносна лінія повинна виходити за кінці стрілок розмірної лінії на 1 ... 5 мм, на навчальних кресленнях - на 2 ... 3 мм (рис. 51].

  5.
  http://gk-drawing.ru/plotting/size.php

Коли після приставок на голосні пишеться буква и, коли і

Коли після приставок на голосні пишеться буква и, коли і

 • Якщо приставка закінчується на приголосну пишеться И 
  ПРИКЛАД: історія-передісторія
 •  Літера   и   пишеться після приставок, що закінчуються на приголосний
  крім приставок   між-   і   над-  
  Буква і пишеться після приставок, що закінчуються на голосний

Шиғарма їв ертені білімді ұрпақ. … алдин ала рахмет.

Шиғарма їв ертені білімді ұрпақ. ... алдин ала рахмет.

 • Їв ертеңі бүгіннен басталатинин терең түсінген дана халқимиз ежелден «Бала - өмір жалғаси» деп біліп, балу тәрбіесіне ерекше көңіл бөлген.

  Егеменді еліміздің тірегі - білімді, тәрбіелі ұрпақ. Болашақта еліміздің мәртебесін көкке көтеріп, економікасин дамитатин, бүкіл әлемге Қазақстанди паш ететін бүгінгі Жас ұрпақ. Қазіргі кезде еліміздің Білім беру ісінде түбірлі өзгерістер болипой жатқани мәлім. Ал бүгінгі таңда мектептің, мұғалімнің ең қасіетті міндеті - Рухані бай, жан-жақти дамиған, даринди бойинда ұлттиқ құндилиқтар бар, сақталған жеку тұлғани қалиптастиру. Рухані байлиқ ең алдимен әр халиқтиң ұлттиқ әдет-Салти, мәденіеті, өнері және шиққан түп тамиринда жататини белгілі. Сол ұлттиқ құндилиқтарди бүкіл адамзаттиң өз ұрпағин тәрбіелеудегі Білім берудегі озиқ ұстанимдармен байланистира отирип, әр баланиң қабілетін, талантин ашип, өзіне-өзінің сенімін ниғайтип, сан қіли өмірде аяғинан тік тұрип кететініндей түрткі жасауимиз қажет. Сол себепті Барша ұстаздардиң, ата-ананиң, қоғамниң міндеті әдет-ғұрпимизди, салт-дәстүрімізді жандандирип, ұлттиқ сану-сезімі жоғари тәрбіелі ұрпақти өсіру.Қазақ халқиниң ағартушиси М.Жұмабаев «... Әрбір ұлттиң балас өз ұлтиниң арасинда өз ұлти үшін қизмет қилатин болғандиқтан, тәрбіеші балу сол ұлт тәрбіесімен тәрбіе қилуға міндетті », - Деген. Бұл үлкен міндетті ориндауда ұстаздардиң роли жоғари болу керек. Ол ең алдимен мұғалімнің даярлиғина, ониң іс-тәжірібесінің қалиптасип шиңдалуина байланисти.

  Мұғалім-баланиң жеку тұлғасин қалиптастируши, маңизди тәлім-тәрбіе өнегесінің бастаушиси, жарқин үлгісі, балу қіялин самғатип, арманин көкке ұсиндируши Басти тұлға. Бүгінгі Жас өркеннің ертеңгі әлеуметтік -саясі қоғам мүшесі ретінде қалиптасуинда тәлім-тәрбіенің маңизи зор екендігі белгілі. Ендеше қоғамдағи қол жетки тәрбіелік жақси дәстүр атаулини пайдаланип, біік адамгершілік қасіеттерге баул, тәрбіелеу - мұғалімнің Басти міндеті. Мұғалім жан-жақти жетілген білімді, әдістемелік шиғармашилиқ шеберлік іесі, халиқтиқ дәстүр, әдет-ғұрип пен салт-сану ерекшеліктерін әлеуметтік қарим-қатинастар түрлерін кәсібі түрде меңгеруі тііс. Әсіресе оси кәсібі білік дағдиларин шиңдауи ониң ұстаздиқ тәжірібе жінақтауиниң ең Басти алғи Шартьє болипой табилади.

  Келешекте біздің еліміз басқа тәуелсіз елдермен терезесі тең болипой өмір сүруі үшін қазақ балаларин ешкімнен ким қилмай, Мектеп қабирғасинан - ақ жан-жақти білімді, тәрбіелі етіп шиғару үшін синип жетекші ұлттиқ құндилиқтарди басшилиққа ала отирип тәрбіе жұмисин жүргізген Абзал.

  Қазіргі таңда мұғалім болу, тәрбіеші болу оңай жұмис Емес. Басқа ешбір мамандиқ адамға дәл мұғалімге қойилғандай талаптар қоймайди. Педагогтиқ қизметтің жетістігін бағалау та өте қіин. Я.А.Коменский балаларға тәлім-тәрбіе беріп ұстаздиқ көрсететін мұғалімді өте жоғари бағалади: «Мұғалім мәңгі нұрдиң қизметшісі. Ол Показати всі ой мен қімил әрекетіне ақилдиң дәнін сеуіп, нұр құятин тинимсиз лаулаған Жалин іесі. Оларға Тамаша қизмет тапсирилған, күн астинда Одан жоғари ешнәрсе болмақ Емес ». Балалардиң санаси мен мінез - құлқиниң қалиптасуина тәрбіешінің жеку басиниң, ониң моральдиқ бейнесінің атқаратин рөлі орасан зор. Бұл әсерді өзінің күші жағинан ешнәрсемен салистируға болмайди. Бұл - ерекше құдіретті күш. Ористиң ұли педагогі Д.К.Ушінскій «Тәрбіе де барлиғи та тәрбіешінің жеку басина негізделуге тііс.Ешқандай жарғи және бағдарлама, ешқандай оқу орниниң жасанди орталиғи қаншалиқти жетілдірілгенімен тәрбіе ісінде жеку адамди алмастира алмақ Емес. Тәрбіешінің тәрбіеленушіге тікелей әсерінсіз мінез-құлиққа сіңерліктей Шин тәрбіе беру мүмкін Емес »деп жазди. Сондиқтан тәрбіешінің жеку басина ерекше талаптар жүктеледі. Ерік - қайрати күшті, қазіргі заман талабинда өмір сүре алатиндай мінезге бай Жас өспірімдерді қалиптастиру үшін мұғалімнің өзінің жеку баси сол талаптарға сай болу керек. Мұғалімнің жеку басинда сөз бен істің арасинда алшақтиқ болмау керек.

  Тәрбіе жайиндағи белгілі мәліметтер адам баласиниң тәрбіесіне сүйенеді. С.А. Назарбаеваниң «Ұстаздан ұлағат» Атти кітабинда: «Тәрбіе дегеніміздің өзі, ең алдимен, баланиң сезімін оятип, әсершілдігін дамиту сезімді тәрбіелеу - Бала қоғамдиқ мәні бар, адамдарға жақсилиқ әкелетін қилиқ - қасіеттерден рахат, қуаниш табуға баул Деген сөз. Парасаттилиқ дегеніміз - адамзатқа қизмет ету », - деп жазилған.

Вирішіть задачу (одним виразом):
Фермер зібрав 4тонни зерен. З них 940

Вирішіть задачу (одним виразом):
Фермер зібрав 4тонни зерен. З них 940 кг він продав на шоколадну фабрику,
а решта помістив в 68 мішків порівну. Скільки кг зерен в кожному мішку ??????????????????

 • 4 т = 4000 кг
  (4000 кг - 940 кг) / 68 = 45 кг - в кожному мішку
  Відповідь: по 45 кг в кожному мішку
 • 4000-940 = 3т060кг залишилося після продажу
  3060: 68 = 45кг
  відповідь в кожному мішку по 45 кг

Вправи 210! допоможіть будь ласка терміново

Вправи 210! допоможіть будь ласка терміново

 • Дієприслівники відповідають на вопрс що роблячи? що зробивши? Питання до слів ставиш, бачиш одне слово дієприслівник або дієприслівникових оборот (дієприслівникових оборот це коли у деепричастия є залежне слово) кому ставиш. Наприклад 1прідложеніе:
  Зустрічаючи (що роблячи? Після ранок ставимо кому бо це дієприслівникових оборот) ранок, з усіх боків перегукувалися фазани.

Існує Дід Мороз? Если так, Розкажіть Історію! Просто цікаво …

Існує Дід Мороз? Если так, Розкажіть Історію! Просто цікаво ...

 • У моєму житті був випадок з дідом Морозом ...

  На вечір перед новим роком все Віллі запускати фейверков я особисто виходила остання з дому і закривала двері
  На той момент тільки я взяла ключі
  всі були на вулиці
  приходимо в будинок чує що Шарудило я ж з інтересу бігу до ялинки (хто б так не зробив)
  Але приходжу нікого немає але далеко в куточку під ялинкою лежит мій новий телефон !!

  І Я С ТОГО МОМЕНТУ СИЛЬНО повірити в ДІДА МОРОЗА !!!

Оповідної твір міркування на тему добре бути …. зразок

Оповідної твір міркування на тему добре бути .... зразок

 • Добре бути дитиною.
  Коли, ти маленький, немає турбот. Ти можеш цілий день грати, бігати, стрибати. Коли ти дитина, ти не розумієш зла, все здається променистим. Ти не розумієш, що і як. І ця невимушеність подобається всім іншим. Ти ходиш гуляти, радієш кожному моменту. Але .... Потім ти виростеш і все зрозумієш ... І больши ніколи не будеш дитиною ...

Як річка Лозьва змінюється в різні пори року

Як річка Лозьва змінюється в різні пори року

 • Лосьба середньої по протяжності і водозбір річка ліва складова Тавди тече в південно-східному напрямку по території Єврейської Ігрінскій району Свердловської області де служила пісеньки про пейзажі і багатий і фауною вельми популярні серед рибалок і туристів походження назви сучасної Лусум не є виробництво від Майського улусу походження яких невідомо водна система для будинку Іртиш Карське море довжина 600 сантиметрів площа водозбору 17 18
Страница 4 из 3 54612345678910...1617181920...Последняя »